Jak zwrócić zakupione produkty?

W przypadku zwrotu towaru, należy zapoznać się z informacjami w dziale "prawo odstąpienia od umowy"

Zareklamowanie produktu odbywa się na poniższych zasadach:

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad, z zastrzeżeniem Towarów używanych, których wady zostaną wskazane w opisie.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Bocer Serwis Arkadiusz Bocer, Grodziszcze 41 GB, 66-200 Świebodzin, lub na adres poczty elektronicznej: bocerek@o2.pl, numer telefonu +48 607039598.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.